Alt du trenger å vite om skjøteledninger

Bruk av skjøteledninger er ikke farlig i seg selv, men mange bruker dem på feil måte. 7/10 nordmenn kobler elektriske produkter til brannfarlige skjøteledninger i hjemmet sitt.

Rett bruk av skjøteledninger

Bruk av skjøteledning er greit så lenge de brukes rett. Her er alt du trenger å vite om skjøteledninger.

Mange har en skjøteledning med mange koblinger på som de bruker fast, f.eks. bak TV-en eller for PCen. En god tommelfingerregel er at produkter som bruker mer enn 1000 watt ikke skal tilkobles via skjøteledning. Årsaken er at stor belastning over tid kan føre til varmgang og dette igjen kan føre til brann. Ta heller kontakt med en elektriker som setter opp ekstra kontakter for deg.

  • Begrens bruken av skjøteledninger/skjøtekontakter til et minimum.
  • Unngå seriekoblinger (flere skjøteledninger sammen).
  • Ikke bruk skjøteledning til varmeovner, hvitevarer og annet utstyr som bruker mye strøm.
  • Bruk skjøteledning kun til midlertidig bruk!
  • Ikke trekk skjøteledninger gjennom vegger, dører eller vinduer.

Innhold hetet fra: http://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-ogs%C3%A5/Skj%C3%B8teledninger

RIKTIG BRUK AV SKJØTELEDNING

Skjøteledninger er praktiske, men kun til midlertidig og begrenset bruk. Her er våre råd til hvordan du bruker skjøteledning riktig.

Sjekk før bruk

Sørg for at skjøteledningen er helt og fri for skader før du tar den i bruk. Sprø og misfargede skjøteledninger skal kastes. Unngå å trekke skjøteledninger fra rom til rom, eller fra huset og ut i hagen. Da kan ledningen lett komme i klem og bli skadet.

Sørg for barnesikrede skjøteledninger

Velg skjøteledning med barensikring i rom der barn oppholder seg. Stikkontakter med barnesikring har såkalte «shutters», som sperrer/dekker for de innvendige strømførende delene, slik at verken små fingre eller gjenstander kan stikkes inn i hullene. Dekslene har ofte en kontrastfarge slik at det skal være lett å se at de er lukket. Når en plugg settes inn i stikkontakten og man trykker jevnt på begge sperrene samtidig, så skyves sperrene til side slik at pluggen kan settes helt inn.

Bruk riktig lengde

Bruk en skjøteledning som er passe lang for formålet. Unngå å kople flere skjøteledninger etter hverandre. Hvis du bruker en skjøteledningstrommel, sørg for å trekke ut hele ledningen, selv om du bare trenger en liten del av den. Ledninger som ligger kveilet i mange «runder» kan gjøre ledningen varm og øke faren for brann. Unngå også støvsamlende ledningsklaser bak sofaer og andre møbler. Støvlag øker temperaturen i ledningen og i kontakten.

Unngå overbelastning

Apparater som bruker mye strøm krever ledninger som er tilpasset «mengden» strøm som skal passere. Bruker du skjøteledning her kan du risikere at dimensjonene ikke er kraftige nok. Da kan skjøteledningen bli for varm og begynne å brenne. En tommelfingerregel er at apparater som bruker over 1000 watt ikke bør kobles til med skjøteledning over lengre tid. Panelovner, flyttbar oljeovner, tørketromler og vaskemaskiner er eksempler på slike apparater. Jo mer strøm et apparat bruker, dess kortere tid bør det være koblet til med skjøteledning.

Utvid anlegget

Hvis du stadig må hente frem skjøteledninger eller de blir stående koblet til permanent, så tyder det på at anlegget ditt ikke møter dine behov. Ta kontakt med elektriker slik at du kan få lagt opp de stikkontaktene du trenger.

Slik bruker du skjøteledning riktig:

  • Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader.
  • Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
  • Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling.
  • Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.
  • Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.

 Innhold hentet fra: http://www.sikkerhverdag.no/strom/el-produkter/riktig-bruk-av-skjoteledning/

Kom i kontakt med oss

Ser du etter en dyktig og autorisert elektriker i Oslo?

Ansvar:

Informasjonen om regelverket er kun ment som veiledning som ikke erstatter juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Du har selv ansvaret for å undersøke gjeldende regelverk. El-tilsynsloven og forskrift om elektroforetak mv. ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Vi tar intet ansvar for skade, tap eller lignende som skyldes at du alene baserer deg på informasjon fra våre nettsider. Dette gjelder både informasjon om gjeldende regelverk, og informasjon om fremgangsmåter osv.

Start typing and press Enter to search

Kontakt elektriker Chia på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kim Are på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kevin på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Sten Omar på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Joachim på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Henrik på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Tor Håkon på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stiche på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Irving på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Yelar på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stig på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Abdikafi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Levi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Marcus på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Olav på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Vetle på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Anders på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Daniel på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stefan på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Arin på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Halvor på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×