Hva er godkjent elektrikerarbeid?

Hva er godkjent elektrikerarbeid?  Personer med fagbrev tre års relevant praksis kan arbeide lovlig på sitt eget elektriske anlegg. Hvis det gjelder hjemme hos andre boliger i Oslo, så må en registrert elvirksomhet utføre og dokumentere jobben.

Godkjent Elektrikerarbeid i Oslo?

Godkjent elektrikerarbeid er noe du som forbruker har krav på. Velg en elektriker som er godkjent og som kan levere tilstrekkelig dokumentasjon etter dagens krav.

Vennetjenester ikke lov

Hvis det elektriske anlegget svikter kan det være fristende å be en elektriker om en vennetjeneste for å spare noen kroner. Dette er imidlertid ingen god ide. For at arbeid hos andre skal være lovlig må jobben gjøres og dokumenteres av en registrert elvirksomhet. Elektrikeren du kjenner kan gjerne være ansatt der, men det er selve virksomheten som må påta seg jobben. Her kan du finne registrert elvirksomhet

Be om samsvarserklæring

Som eier og bruker av en bolig eller fritidsbolig må du altså bruke en registrert elvirksomhet til alle endringer og oppdateringer av det elektriske anlegget. Dette er for å sikre deg som forbruker, både i forhold til el- og brannsikkerhet – og juridisk, skulle det oppstå skader og problemer i etterkant. Alt arbeid på det elektriske anlegget skal dokumenteres med samsvarserklæring, og dette kan bare utstedes av registrert elvirksomhet.

Elektriker i egen bolig

Hvis du er utdannet elektriker og har tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger (etter bestått fagprøve), kan du selv gjøre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig og på egen hytte. «Egen bolig» betyr der du bor fast/er folkeregistrert.

Viktig dokumentasjon

Arbeidet skal dokumenteres i tråd med krav i relevant forskrift, på samme måte som en registrert elvirksomhet er pålagt. Signer dokumentasjonen med eget navn. Denne dokumentasjonen skal følge det elektriske anlegget. Skal du selge huset er det lurt å legge ved en kopi av fagbrevet ditt og dokumentasjon på relevant praksis. Dermed får den nye eieren dokumentasjon på at du oppfylte kravet til å kunne ha det faglige ansvaret for jobben du gjorde.

Kilde: http://www.sikkerhverdag.no/strom/elektriker/elektrikerarbeid-i-boligen/

Kom i kontakt med oss

Ser du etter en dyktig og autorisert elektriker i Oslo?

Ansvar:

Informasjonen om regelverket er kun ment som veiledning som ikke erstatter juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Du har selv ansvaret for å undersøke gjeldende regelverk. El-tilsynsloven og forskrift om elektroforetak mv. ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Vi tar intet ansvar for skade, tap eller lignende som skyldes at du alene baserer deg på informasjon fra våre nettsider. Dette gjelder både informasjon om gjeldende regelverk, og informasjon om fremgangsmåter osv.

Start typing and press Enter to search

Kontakt elektriker Chia på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kim Are på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kevin på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Sten Omar på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Joachim på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Henrik på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Tor Håkon på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stiche på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Irving på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Yelar på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stig på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Abdikafi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Levi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Marcus på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Olav på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Vetle på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Anders på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Daniel på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stefan på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Arin på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Halvor på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×