Hva er svart arbeid?

Når privatpersoner og firma ikke betaler skatter og avgifter som etter reglene skulle vært betalt inn, kalles det svart arbeid.

Svart arbeid er ulovlig. Be alltid om kvittering.

Svart arbeid? Hva er det og hvorfor bør du unngå det?

Det er svart arbeid når du betaler noen kontant, uten at det blir trukket skatt og moms, og det du betaler for ikke står registrert på noen faktura. Det er også svart arbeid når bedrifter ikke betaler moms, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift.

Svart arbeid er et stort problem for hele samfunnet. Det blir mindre penger til utdanning, helse og veier. Det blir vanskeligere å drive en bedrift hvor skatter og avgifter betales, for de må sikkert ta litt mer betalt enn de som jukser. I tillegg kan det bli et stort problem for den som velger å jobbe svart.

Hvorfor handle hvitt

Flertallet av norske forbrukere handler hvitt, og ønsker å handle hvitt. Det kommer fram i undersøkelser gjort av Opinion.

Når du som forbruker handler varer og tjenester hvitt, gir du rettigheter til deg selv og andre. Handler du hvitt kan du både kreve kontrakt, å få betale via bank, og dokumentasjon på utført arbeid. Flertallet handler hvitt

I tillegg får den som utfører arbeidet rettigheter han eller hun ellers ikke ville hatt krav på. Dette kan for eksempel være rett til sykepenger, pensjonsopptjening og flere andre sosiale rettigheter.

Ved å handle hvitt bidrar du også til et godt arbeids- og næringsliv der forbrukere og arbeidstakere har gode rettigheter og bedrifter konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med penger til fellesskapet, som igjen fordeles på veier, skoler og sykehjem. Slik får vi alle et godt samfunn å bo i.

Huskeliste når du skal kjøpe tjenester

Som privatperson er det en del ting du bør tenke over når du skal velge hvilket firma som skal få oppdraget du vil ha utført. Hvis du følger punktene under stiller du sterkere i en eventuell klagesak, og du unngår å bli gjort medansvarlig for eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser.

  • Sjekk om firmaet er registrert i enhetsregisteret
  • Få et skriftlig tilbud på det som skal utføres, og til hvilken pris
  • Sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt firmaet
  • Skriv kontrakt. Les mer hos Forbrukerrådet
  • Sjekk HMS-kort
  • Få faktura og betal over bank

Innhold hentet fra: http://www.handlehvitt.no

Kom i kontakt med oss

Ser du etter en dyktig og autorisert elektriker i Oslo?

Ansvar:

Informasjonen om regelverket er kun ment som veiledning som ikke erstatter juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Du har selv ansvaret for å undersøke gjeldende regelverk. El-tilsynsloven og forskrift om elektroforetak mv. ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Vi tar intet ansvar for skade, tap eller lignende som skyldes at du alene baserer deg på informasjon fra våre nettsider. Dette gjelder både informasjon om gjeldende regelverk, og informasjon om fremgangsmåter osv.

Start typing and press Enter to search

Kontakt elektriker Chia på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kim Are på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kevin på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Sten Omar på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Joachim på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Henrik på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Tor Håkon på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stiche på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Irving på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Yelar på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stig på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Abdikafi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Levi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Marcus på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Olav på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Vetle på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Anders på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Daniel på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stefan på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Arin på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Halvor på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×