Dette betyr CE-Merket

CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet.

 Hva betyr CE-merket?

Et CE-merket produkt skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet. Når en produsent setter CE-merket på et produkt erklærer han at produktet er sikkert og at dette kan dokumenteres.

Hva skal CE-merkes?

Hva betyr CE-merket?

Hva betyr CE-merket? Denne artikkelen forklarer alt rundt det kjente merket.

Produkter som skal CE-merkes er blant annet elektriske husholdningsapparater og personlig verneutstyr som for eksempel sykkelhjelmer og andre beskyttelseshjelmer. Leketøy og kostymer til barn skal også være CE-merket. Sped- og småbarnsutstyr som barnevogner, smokker, trappegrinder og barnestoler har ikke krav til CE-merking. Det er heller ikke krav til CE-merking av møbler og tekstiler. Kostymer til barn er et unntak, fordi de disse er definert som leketøy.

Hvordan kontrolleres CE-merkede produkter?

Det er mange ulike produkter som er CE-merket, derfor er det også forskjellige myndigheter som han ansvar for å kontrollere produktet. Ofte oppsøker myndighetene steder hvor produktene selges. Hvis myndighetene finner produkter som ikke er merket, merket feil eller som er merket, men som ikke oppfyller sikkerhetskravene, krever de at produktene trekkes tilbake fra markedet.

Hva betyr CE?

Bokstavene CE er en forkortelse på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Produkter som er CE-merket kan sirkulere fritt innenfor EØS-området.

Innhold hentet fra: http://www.sikkerhverdag.no/trygge-produkter/ce-merking/dette-betyr-ce-merket/

Utrygge produkter

Det er ikke alle elektriske produkter som er trygge å bruke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over produkter som det er funnet feil på.

​DSB jobber for at elektriske produkter og forbrukertjenester på markedet skal være trygge for oss. Hvis du har opplevd farlige hendelser i forbindelse med bruk av et produkt, bør du informere DSB om dette ved å fylle ut en elektronisk bekymringsmelding.

Farlige produkter

DSB fører oversikt over produkter med farlige egenskaper som er funnet på det norske markedet og farlige produkter som DSB har fått melding om fra andre EU/EØS-land. Forhandler/importør/produsent av produktene som er opplistet har enten fått pålegg om å iverksette tiltak eller har frivillig satt i verk nødvendige tiltak.

Forhandler/importør/produsent har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er, eller kan være, farlige for forbrukerne.

Se om et produkt er farlig.

Potensielt farlige produkter:

Følgende produkter har vært ansett som potensielt farlige:

Oljefylte ovner
Oljefylte ovner har vært en gjenganger innen markedskontrollen av elektriske produkter de senere år. Det er blitt et svært utbredt produkt som er lett å flytte på og enkelt å bruke. Det har imidlertid skjedd en del uheldige episoder med denne typen produkt. Det er i stor grad oljetanken som etter en tids bruk kan forårsake lekkasje av varm olje som igjen kan ødelegge gulv o.l. Det er meldt inn noen tilfeller hvor ovnene har eksplodert, og disse sakene følger Kripos og DSB opp overfor produsenten av produktene. DSB har gitt klare råd om at man ikke bør bruke denne typen produkter som hovedoppvarmingskilde og ikke lenger enn 5 år. Man må være til stede når disse benyttes.

Bord- og stålamper
Det er funnet mange forskjellige type stå- og bordlamper som har for dårlig stabilitet og kan velte hvis man bøyer bevegelige lampearmer med fare for at lyskilden kommer nær brennbart materiale. Man bør sjekke stabiliteten før man kjøper produktene.

Steamdusjer og boblekar
Steamdusjer og boblekar har blitt populære innslag på baderommene. Problemene med denne type produkter har vært kombinasjonen effekt over 3000W og støpsel som tilkobling. Her har varmgang vært svært utbredt, og disse produktene skal ikke leveres med støpsel som tilkobling. Hvis man har denne løsningen hjemme, skal man kontakte elektriker for å få produktet fast tilkoblet

Varmtvannsbeholdere
Det har blitt vanlig å installere større varmtvannsbeholdere opp til 300 l. Det har vært samme problem med disse siden effekten ofte er på 3000W og med tilkobling med støpsel. I likhet med steamdusjer og boblekar bør man sørge for at slike produkter tilkobles det elektriske anlegget uten bruk av støpsel. På nye boliger bygget etter 2010 er denne løsningen heller ikke lovlig.

Led-produkter
Led-belysningen er kommet for fullt og har mange fordeler med hensyn til energibehov og varme for omgivelsene. Det er imidlertid en del problematikk rundt typen lysrør som skal kunne erstatte eksisterende lyskilde og på grunn av konstruksjonen kan det være berøringsfare ved innsetting av de nye led-lysene

informasjonen er hentet fra: http://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-ogs%C3%A5/Utrygge%20produkter

Kom i kontakt med oss

Ser du etter en dyktig og autorisert elektriker i Oslo?

Ansvar:

Informasjonen om regelverket er kun ment som veiledning som ikke erstatter juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Du har selv ansvaret for å undersøke gjeldende regelverk. El-tilsynsloven og forskrift om elektroforetak mv. ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Vi tar intet ansvar for skade, tap eller lignende som skyldes at du alene baserer deg på informasjon fra våre nettsider. Dette gjelder både informasjon om gjeldende regelverk, og informasjon om fremgangsmåter osv.

Start typing and press Enter to search

Kontakt elektriker Chia på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kim Are på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kevin på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Sten Omar på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Joachim på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Henrik på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Tor Håkon på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stiche på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Irving på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Yelar på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stig på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Abdikafi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Levi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Marcus på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Olav på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Vetle på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Anders på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Daniel på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stefan på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Arin på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Halvor på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×